Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 10, pp 509–509 | Cite as

Waarom gaan patiënten met kanker niet meer naar hun huisarts?

  • Marijn Janssen
  • Eric van Rijswijk
Import
  • 27 Downloads

Samenvatting

De meerderheid van de patiënten met kanker in het terminale stadium wil thuis sterven. Betrokkenheid van de huisarts vergroot de kans om die wens te realiseren. Echter, wanneer de diagnose kanker eenmaal is gesteld, lijkt het contact tussen patiënt en huisarts te verminderen. De reden daarvoor is niet goed bekend.

import kanker patiënten 

 

  1. Aabom B, Pfeiffer P. Why are some patients in treatment for advanced cancer reluctant to consult their GP? Scand J Prim Health Care; 2009;27:58-62Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Marijn Janssen
    • 1
  • Eric van Rijswijk
  1. 1.

Personalised recommendations