Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 10, pp 475–475 | Cite as

Richtlijn endocarditisprofylaxe herzien

Journaal
  • 8 Downloads

Samenvatting

Onlangs is de richtlijn ‘Preventie bacteriële endocarditis’ herzien. Volgens de beschikbare gegevens lijkt het risico op endocarditis ten gevolge van ingrepen (zoals mondhygiënische behandelingen waarbij het tandvlees wordt gemanipuleerd en incisie van huidabcessen) zeer klein. Daarnaast verkleint preventieve toediening van antibiotica het risico op endocarditis niet of nauwelijks.

journaalbericht richtlijnen hart- en vaatziekten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations