Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 9, pp 473–474 | Cite as

Voors en tegens van transmurale samenwerking

Berendsen A. Samenwerking tussen huisarts en specialist. Wat vinden patiënten ervan? [Proefschrift]. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2008. 167 pagina’s. ISBN 9789077113806.
Proefschriften
  • 75 Downloads

Samenvatting

Dit proefschrift is geschreven door een huisarts. Het was haar als coördinator van het tweede jaar van de huisartsopleiding opgevallen dat veel transmurale projecten (later zorgketenprojecten) mislukten. Zij wilde nagaan wat de motieven en weerstanden van huisartsen en specialisten zijn om transmurale samenwerking aan te gaan.

patiënten proefschrift specialist transmurale samenwerking 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations