Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 8, pp 415–415 | Cite as

BNP in plaats van echo bij patiënten met hartfalen?

  • Mark Valk
Import
  • 25 Downloads

Samenvatting

Chronisch hartfalen is een veelvoorkomende aandoening met een slechte prognose. Tijdige diagnose en behandeling verbeteren zowel de prognose als de symptomen van deze aandoening. Echocardiografie is de gouden standaard voor de diagnostiek en het is daarom belangrijk dat huisartsen deze adequaat gebruiken.

hartfalen import 

 

  1. 1.
    Rosenberg J, Schou M, Gustafsson F, Badskjær J, Hildebrandt P. Prognostic threshold levels of NT-proBNP testing in primary care. European Heart Journal 2009;30:66-73.Google Scholar
  2. 2.
    Gustafsson F, Steensgaard-Hansen F, Badskjær J, Poulsen AH, Corell P, Hildebrandt P. Diagnostic and prognostic performance of N-terminal ProBNP in primary care patients with suspected heart failure. J Card Fail 2005;11:S15-S20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations