Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 8, pp 403–403 | Cite as

NHG-Standaard Varices

Implementatie
  • 11 Downloads

Samenvatting

De eerste herziening van de NHG-Standaard Varices wijst nog eens op de beperkte indicatie van interventie voor spataderen. De verschillende behandelingen voorkomen complicaties niet. De resultaten en complicaties van de verschillende tweedelijnsbehandelingen worden wel mooi samengevat

implementatie NHG-Standaard spataderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations