Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 6, pp 309–309 | Cite as

Tweedelijns perspectief bij handboek kinderziekten

Lameer-Engel, Gerda [redactie]. Wat mankeert mijn kind? Handboek kinderziekten. Arnhem: Terra, 2007. 276 pagina’s, € 29,95. ISBN 978-90-5897-694-9.
Boeken
  • 18 Downloads

Samenvatting

Doelgroep Ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar.Inhoud Dit Handboek kinderziekten, dat is bestemd voor ouders, vertoont veel overeenkomsten met de handboeken kindergeneeskunde voor medisch studenten. In 25 hoofdstukken komt een breed scala aan medische problematiek bij kinderen voorbij. Het boek begint met neonatologie en daarna komen de orgaansystemen aan bod.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations