Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 6, pp 268–268 | Cite as

Actief zoeken naar depressie?

 • Klaas van der Meer
Commentaar

Samenvatting

Depressie geeft een ernstig ziektebeeld: de patiënt lijdt eronder en er is sprake van forse beperkingen in het dagelijks functioneren. Van de depressieve episodes kent 20% een chronisch beloop. Bovendien hebben depressieve patiënten een grotere kans op het krijgen van andere ziekten.

Literatuur

 1. 1.
  Spijker J, Beekman ATF, Nolen WA, Ormel J, Bijl RV, De Graaf R. Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. IV. Duur van depressieve episoden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2025-8.Google Scholar
 2. 2.
  Schreuders B, Van Marwijk HWJ, Smit JH, Rijmen F, Stalman WAB, Van Oppen P. Primary care patients with mental health problems. Outcome of a randomised clinical trial. Br J Gen Pract 2007;57:886-91.Google Scholar
 3. 3.
  Van Schaik DJF, Van Marwijk HWJ, Van der Windt DAWM, Beekman ATF, De Haan M, Van Dyck R. De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie 2002;44:609-19.Google Scholar
 4. 4.
  Licht-Strunk E, Van der Windt DAWM, Van Marwijk HWJ, De Haan M, Beekman ATF. The prognosis of depression in older patients in general practice and the community - a systematic review. Fam Pract 2007;24:168-80.Google Scholar
 5. 5.
  Van Marwijk HWJ, Grundmeijer HGLM, Bijl D, Van Gelderen MG, De Haan M, Van Weel-Baumgarten EM, et al. NHG-Standaard Depressieve stoornis. www.nhg.org.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations