Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 5, pp 260–260 | Cite as

Huilende baby’s…

Ingezonden
  • 141 Downloads

Samenvatting

Met stijgende zorg heb ik het advies over huilende baby’s gelezen in het Journaal (Huisarts Wet 2008;51;639). Daar waar wordt gesproken van ‘graduated extinction’, gecontroleerd huilen, wordt mijns inziens geheel voorbijgegaan aan de behoefte van het jonge, afhankelijke kind. Met deze methode, waarbij ouders hun kind steeds langer laten huilen alvorens het aandacht te geven, komt het kind in een ernstige stresssituatie die uiteindelijk wel zal leiden tot stil worden, maar ten koste van grote hoeveelheden stresshormonen, verdringing van het trauma en alle gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van het jonge brein en de latere geestelijke gezondheid.

ingezonden 

Literatuur

  1. Nossent S. Ondersteun de relatie bij overmatig huilen. TvV 2009;19:12-5. wwww.knov.nl/home/_service/Inhoudsopgaves_2009/januari_2009/.
  2. Reactie op de conceptrichtlijn ‘Aanpak excessief huilen bij zuigelingen’ (april 2008) en ‘Standpunten NIP bij omgaan met huilen’ (oktober 2008). wwww.psynip.nl.
  3. Bosch I. De Onschuldige Gevangene. Amsterdam: L.J.Veen, 2007:67-78.www.proline.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations