Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 4, pp 197–197 | Cite as

Inleven…

  • Hans van der Voort
Column
  • 7 Downloads

samenvatting

Mijn opa had een tuinderij en ik hielp hem als kleine jongen in de zomermaanden steevast met bonen plukken. Aan één mandje bonen, waar je een halve dag over deed, hield je een kwartje over en een niet te verdragen rugpijn. Als je even rechtop ging staan om de boel weer enigszins in de juiste stand te krijgen, reageerde opa misprijzend. ‘Wat heb je? Pijn in je rug? Je héb nog geeneens ’n rug, alleen maar het plekkie waar die later moet komen.’ Volwassenen hadden toen nog niet veel op met kindergevoelens en opa was niet anders. Er was één keer een uitzondering.

column 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Hans van der Voort
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations