Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 3, pp 156–156 | Cite as

HbA1c als voorspeller

  • Corinne Buytendijk
  • Arie Knuistingh Neven
POEM
  • 31 Downloads

Samenvatting

Heeft een licht verhoogde HbA1c voorspellende waarde voor effect op de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten?1

poem diabetes mellitus 

 

  1. Pradhan AD, Rifai N, Buring JE, Ridker PM. Hemoglobin A1c predicts diabetes but not cardiovascular disease in nondiabetic women. Am J Med 2007; 120:720-7.Google Scholar
  2. NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (M01). http://nhg.artsennet.nl/content/.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Corinne Buytendijk
    • 1
  • Arie Knuistingh Neven
  1. 1.

Personalised recommendations