Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 2, pp 59–59 | Cite as

Mannen en vrouwen niet altijd gelijk behandeld

Journaal
  • 35 Downloads

Samenvatting

We gebruiken veelal gezonde jonge mannen voor wetenschappelijk onderzoek. We beschouwen de resultaten daarvan vervolgens als toepasbaar voor man én vrouw. De inzichten hierover zijn echter veranderd en we worden ons ervan bewust dat sekseverschillen relevant kúnnen zijn bij veel aandoeningen.

journaalbericht diversiteit 

 

  1. Keuken D. Sex differences in health research and clinical guideline development [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations