Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 1, pp 39–44 | Cite as

Kwaliteit van leven bij rokers: zijn functionele beperkingen belangrijker dan longfunctie?

 • Roeland Geijer
 • Alfred Sachs
 • Theo Verheij
 • Huib Kerstjens
 • Marijke Kuyvenhoven
 • Arno Hoes
Onderzoek

Samenvatting

Geijer RMM, Sachs APE, Verheij TJM, Kerstjens HAM, Kuyvenhoven MM, Hoes AW. Kwaliteit van leven bij rokers: zijn functionele beperkingen belangrijker dan longfunctie? Huisarts Wet 2009;51(1):39-44.

Achtergrond De internationaal gebruikelijke indeling van het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) voor chronisch obstructief longlijden (COPD) is alleen gebaseerd op het geforceerde expiratoire volume in één seconde (FEV1) en houdt geen rekening met het lichamelijk functioneren.

Doel Wij wilden achterhalen in hoeverre de kwaliteit van leven van COPD-patiënten verband houdt met beperkingen in het lichamelijk functioneren zoals gemeten met de dyspneuschaal van de Medical Research Council (MRC), en met de mate van luchtwegobstructie.

Methode De deelnemers aan het onderzoek waren 395 mannelijke rokers van 40 tot 65 jaar (gemiddelde leeftijd 55,4 jaar, rookhistorie gemiddeld 27,1 pakjaren), zonder eerdere diagnose van COPD en ingeschreven in een huisartsenpraktijk in IJsselstein. Zij ondergingen een spirometrietest en vulden een algemene (SF-36) en een ziektespecifieke (QOL-RIQ) vragenlijst in over de kwaliteit van leven.

Resultaat Bij 99 deelnemers (25,1%) vonden wij functiebeperkingen en bij 159 deelnemers (40,2%) maten wij een luchtwegobstructie. De beperking in lichamelijk functioneren correleerde sterker met alle kwaliteit-van-levensubschalen dan de ernst van de luchtwegobstructie. Ook in de multivariate analyse bleef dit verband sterker.

Conclusie Bij rokers van middelbare leeftijd geeft de MRC-schaal een betere indruk van de kwaliteit van leven dan de GOLD-stadiëring. Toekomstige indelingen van COPD dienen meer rekening te houden met beperkingen van het lichamelijk functioneren door dyspneu en niet alleen uit te gaan van het FEV1.

kwaliteit van leven longfunctie onderzoek roken 

Literatuur

 1. 1.
  Pauwels RA, Buist S, Calverley PMA, Jenkins CR, Hurd SS on behalf of the GOLD Scientific Committee. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease; NHLBI/WHO Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1256-76.Google Scholar
 2. 2.
  Fabbri LM, Hurd SS, for the GOLD Scientific Committee. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD: 2003 update. Eur Resp J 2003;22:1-2.Google Scholar
 3. 3.
  Wilson IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health related quality of life. JAMA 1995;273:59-65.Google Scholar
 4. 4.
  Wijnhoven HAH, Kriegsman DMW, Hesselink AE, Penninx BWJH, De Haan M. Determinants of different dimensions of disease severity in asthma and COPD; pulmonary function and health related quality of life. Chest 2001; 119:1034-42.Google Scholar
 5. 5.
  Antonell-Incalzi R, Imperiale C, Bellia V, et al. Do GOLD stages of COPD severity really correspond to difference in health status? Eur Respir J 2003;22:444-449.Google Scholar
 6. 6.
  Bestall JC, Garrod PR, Garnham R, Jones PW, Wedzicha JA. Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspnoea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1999;54:581-6.Google Scholar
 7. 7.
  Kerstjens HAM. The GOLD classification has not advanced understanding of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2004;170;212-3.Google Scholar
 8. 8.
  Mahler DA, Mackowiak JI. Evaluation of the Short-Form 36-Item questionnaire to measure health-related quality of life in patients with COPD. Chest 1995;197:1585-9.Google Scholar
 9. 9.
  Hajiro T, Nishimura K, Tsukoni M, Ikeda A, Oga T, Izumi T. A comparison of the level of dyspnoea vs disease severity in indicating the health-related quality of life of patients with COPD. Chest 1999;116:1632-7.Google Scholar
 10. 10.
  Geijer RMM, Sachs APE, Hoes AW, Salomé PL, Lammers J-WJ, Verheij TJM. Prevalence of undetected persistent airflow obstruction in male smokers 40-65 years old. Fam Pract 2005;22:485-9.Google Scholar
 11. 11.
  American Thoracic Society. Standardization of spirometry, 1994 update. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:1107-36.Google Scholar
 12. 12.
  Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, Pedersen OF, Peslin R, Yernault JC. Lung volumes and forced ventilatory flows. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. Official Statement of the European Respiratory Society. Eur Respir J Suppl 1993;16:5-40.Google Scholar
 13. 13.
  Thiadens HA. Questionnaire diagnosing asthma or COPD in patients with persistent cough: variations on a theme [dissertation]. Leiden: University of Leiden, 1999.Google Scholar
 14. 14.
  Fletcher CM. Standardized questionnaire on respiratory symptoms: a statement prepared and approved by the MRC Committee on the Aetiology of Chronic Bronchitis (MRC breathlessness score). BMJ 1960;2:1665.Google Scholar
 15. 15.
  Aaronson NK, Muller M, Cohen PD, Essink-Bot ML, Fekkes M, Sanderman R, et al. Translation, validation, and norming of the Dutch language version of the SF-36 Health Survey in community and chronic disease populations. J Clin Epidemiol 1998;51:1055-68.Google Scholar
 16. 16.
  Maille AR, Koning CJ, Zwinderman AH, Willems LN, Dijkman JH, Kaptein AA. The development of the ‘Quality-of-life for Respiratory Illness Questionnaire (QOL-RIQ)’: a disease-specific quality-of-life questionnaire for patients with mild to moderate chronic non-specific lung disease. Respir Med 1997;91:297-309.Google Scholar
 17. 17.
  Van Manen JG, Bindels PJE, Dekker FW, Bottema BJ, Van der Zee JS, IJzermans CJ, et al. The influence of COPD on health-related quality of life independent of the influence of co-morbidity. J Clin Epidemiol 2003;56:1177-84.Google Scholar
 18. 18.
  Curtis, JR, Patrick DL. The assessment of health status among patients with COPD. Eur Resp J 2003;21: Suppl 41:36S-45S.Google Scholar
 19. 19.
  Van Stel HF, Maillé R, Colland VT, Everaerd W. Interpretation of change and longitudinal validity of the quality of life for respiratory illness questionnaire (QOL-RIQ) in inpatient pulmonary rehabilitation. Qual Life Res 2003;12:133-45.Google Scholar
 20. 20.
  Hajiro T, Nishimura K, Tsukoni M, Ikeda A, Koyama H, Izumi T. Comparison of discriminative properties among disease-specific questionnaires for measuring health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:785-90.Google Scholar
 21. 21.
  Viramontes JL, O’Brien B. Relationships between symptoms and health-related quality of life in chronic lung disease. J Gen Intern Med 1994;9:46-8.Google Scholar
 22. 22.
  Maillé AR. Quality of life in asthma and COPD. Development of a disease-specific questionnaire [dissertation]. Amsterdam: University of Amsterdam, 2000.Google Scholar
 23. 23.
  Hajiro T, Nishimura K, Tsukino M, Ikeda A, Koyama H, Izumi T. Analysis of clinical methods used to evaluate dyspnoea in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1185-9.Google Scholar
 24. 24.
  Ferrer M, Alonso J, Morera J, Marrades RM, Khalaf A, Aguar MC, et al. Chronic obstructive pulmonary disease stage and health-related quality of life. The Quality of Life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Study Group. Ann Intern Med 1997;127:1072.Google Scholar
 25. 25.
  Engström CP, Persson LO, Larsson S, Sullivan M. Health-related quality of life in COPD: why both disease-specific and generic measures should be used. Eur Respir J 2001;18:69-76.Google Scholar
 26. 26.
  Langhammer A, Johnsen R, Gulsvik A, Holmen TL, Bjermer L. Sex differences in lung vulnerability to tobacco smoking. Eur Respir J 2003:1017-23.Google Scholar
 27. 27.
  Langhammer A, Johnsen R, Holmen J, Gulsvik A, Bjermer L. Cigarette smoking gives more respiratory symptoms among women than among men. J Epidemiol Community Health 2000;54:917-22.Google Scholar
 28. 28.
  Kerstjens HA, Rijcken B, Schouten JP, Postma DS. Decline of FEV1 by age and smoking status: facts, figures, and fallacies. Thorax. 1997;52:820-7.Google Scholar
 29. 29.
  Braspenning JCC, Schellevis, FG, Grol RPTM, redactie. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: Kwaliteit huisartsenzorg belicht. Utrecht: NIVEL/WOK, 2004.Google Scholar
 30. 30.
  Hajiro T, Nishimura K, Tsukino M, Ikeda A, Oga T. Stages of disease severity and factors that affect the health status of patients with chronic obstructive disease. Respir Med 2000;94:841-6.Google Scholar
 31. 31.
  Celli BR, Cote CG, Marin JM, Casanova C, Montes de Oca M, Mendez RA, et al. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2004;350:1005-12.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Roeland Geijer
  • 1
 • Alfred Sachs
 • Theo Verheij
 • Huib Kerstjens
 • Marijke Kuyvenhoven
 • Arno Hoes
 1. 1.

Personalised recommendations