Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 1, Issue 4, pp 135–137 | Cite as

Eerste Zorg voor Jeugd-projecten gehonoreerd

  • Mireille van den Berg
ZonMw
  • 37 Downloads

Abstract

Zestien gehonoreerde onderzoeksprojecten, waarvan zeven voorwaardelijk en negen onvoorwaardelijk. Dat is de score van de eerste subsidieronde van het programma Zorg voor Jeugd van ZonMw. Al deze projecten kunnen in principe starten in januari 2008.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Mireille van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations