Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 1, Issue 4, pp 106–107 | Cite as

Probleemgedrag bestrijden via hechtingsstrategie

  • Ton Ceelen
Proefschrift
  • 100 Downloads

Abstract

Als het klikt tussen mentor en jongere werkt de behandeling beter, blijkt uit onderzoek van Monique Zegers naar gehechtheid in jeugdinrichtingen. Jongeren met veilige gehechtheidsstrategieën doen bij stress vaker een beroep op hun mentor als ‘veilige haven’.

Literatuur

  1. M.A.M. Zegers. Attachment among Institutionalized Adolescents. Mental Representations, Therapeutic Relationships and Problem Behavior. Vrije Universiteit Amsterdam, 7 december. ISBN 978 90 86591 47 3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations