Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 1, Issue 1, pp 30–30 | Cite as

Angstige kinderen

Uit onderzoek
  • 18 Downloads

Samenvatting

Individuele cognitieve gedragstherapie voor klinisch angstige kinderen werkt beter en is goedkoper dan vergelijkbare gezinstherapie. Dat concludeert promovendus Denise Bodden van de Universiteit Maastricht in een kosteneffectiviteitsstudie. Angstige kinderen kosten de samenleving jaarlijks 20,3 miljoen euro, bijvoorbeeld doordat ouders niet naar hun werk kunnen. Hoewel individuele gedragstherapie de beste keus blijkt te zijn, staat volgens Bodden nog niet vast hoe dat op lange termijn uitpakt en of preventie misschien effectiever is. Ze nam interviews af meteen na een behandeling.

Literatuur

  1. D.H.M. Bodden, Individual versus Family Cognitive Behavioural Therapy in children with anxiety disorders: a clinical and economic evaluation. ISBN 978 90 527 8598 1.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations