Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 13, pp 933–933 | Cite as

Eeuwige roem

Journaal
  • 15 Downloads

Samenvatting

Welke arts droomt er niet van om onsterfelijk te worden door zijn naam te verbinden aan de ontdekking van een tot dusverre onbekende diagnostische test of ziekte? Dankzij het teken van Homan, de ziekte van Parkinson, morbus Huntington, het gangreen van Fournier en de tetralogie van Fallot blijven hun ontdekkers immers voor eeuwig voor de vergetelheid behoed, althans zo leek het tot voor kort.

journaalbericht ziekte 

Literatuur

  1. Should eponyms be abandoned? BMJ 2007;325:425-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations