Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 12, pp 919–921 | Cite as

Cor van der Ree en de farmacotherapie

Huisarts en carrière (2) Differentiatie en specialisatie
In de praktijk
  • 7 Downloads

Abstract

Op diverse manieren heeft Cor van der Ree zich ingezet voor doelmatig, goedkoop en verantwoord voorschrijven. Vooral het Elektronisch Therapie Advies Systeem (ETAS) heeft veel succes gehad. Maar ook andere door hem geïnitieerde projecten gooiden hoge ogen. In een interview vertelt hij over zijn diverse bezigheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations