Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 12, pp 876–877 | Cite as

Off-label voorschrijven van geneesmiddelen

  • Henk Folmer
  • Lex Goudswaard
NHG-Standpunt

Samenvatting

Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het off-label voorschrijven van geneesmiddelen als deze niet worden geadviseerd in NHG-Standaarden. De richtlijnen van het NHG vermelden het zoveel mogelijk expliciet als een geadviseerd middel niet voor de besproken indicatie is geregistreerd. Off-label voorschrijven is toegestaan als dat voor de patiënt op dat moment de best denkbare behandeling is. Het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de goedgekeurde indicatie én zonder een goede wetenschappelijke onderbouwing is af te raden. Het NHG formuleerde enkele aanbevelingen voor het off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

geneesmiddelen NHG-Standpunt off-label 

Literatuur

  1. Hekster YA, Lisman JA, Heijmenberg GM, Koopmans PP, Van Loenhout JWA. Het voorschrijven van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicatie. Gebu 2000;34:139-47.Google Scholar
  2. Lisman John. Voorbij goed en kwaad. Off label mag, maar niet zomaar. Pharm Weekbl 2004;139:895-9.Google Scholar
  3. Van Luijn JCF. Oriënteer u op het Kompas. Informatie over niet-geregistreerde indicaties. Pharm Weekbl 2004;139:906-9.Google Scholar
  4. Kievits F, Adriaanse MT. Voorschrijfregels off label. Ned Tijdschr Geneesk 2005;149:603.Google Scholar
  5. Van Loenen AC (red). Farmacotherapeutisch kompas. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 2006.Google Scholar
  6. Jochemsen H, Gijsen R, Caspers P. Off label voorschrijven: medisch handelen en motieven van huisartsen. Huisarts Wet 2007;50:193-7.Google Scholar
  7. Geneesmiddelenwet 2007. Staatsblad 20 maart 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations