Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 12, pp 834–834 | Cite as

Redactioneel

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

Dit keer extra dik themanummer vanwege het NHG-Congres ‘Spil in de zorg. Huisarts en farmacotherapie’ op vrijdag 23 november. Alle artikelen in dit nummer hebben iets met farmacotherapie te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations