Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 11, pp 788–789 | Cite as

Jaarlijkse influenzavaccinatie beschermt ouderen extra tegen overlijden

Onderzoek
  • 29 Downloads

Samenvatting

1. Griepvaccinatie leidt tot serologische bescherming tegen influenza infectie.

onderzoek ouderen influenza vaccinatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations