Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 11, pp 774–775 | Cite as

Patiënten ervaren geen veranderingen in het contact met hun huisarts na de financieringswijzigingen

  • Michelle Hendriks
  • Judith de Jong
  • Peter Groenewegen
Huisartsenzorg in cijfers
  • 8 Downloads

Samenvatting

In januari 2006 is – tegelijk met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet – het financieringssysteem van de huisarts veranderd. De vraag is of patiënten iets van deze wijzigingen hebben gemerkt. Het antwoord lijkt nee. De meeste mensen zijn van mening dat er niets is veranderd in het contact met hun huisarts.

huisarts huisartsenzorg in cijfers patiënten financieel aspect 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michelle Hendriks
    • 1
  • Judith de Jong
  • Peter Groenewegen
  1. 1.

Personalised recommendations