Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 11, pp 773–773 | Cite as

Abuis

Abuis

Samenvatting

Onder het NHG-Standpunt diabetesmiddelen rosiglitazon en pioglitazon in nummer 9 (H&W 2007;50:458) staan de verkeerde auteursnamen. De juiste auteurs zijn A.N. Goudswaard en M.M. Verduijn.

abuis diabetes mellitus NHG-Standpunt 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations