Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 9, pp 700–701 | Cite as

Wat moet de huisarts daarmee?

Stotteren bij kinderen: Praktijkgeval
In de praktijk

Abstract

Ongeveer 5 procent van de peuters stottert als zij gaan praten, maar voor de leeftijd van 9 jaar gaat dit bij de meeste kinderen over. Uiteindelijk blijft 1 procent van hen stotteren. De huisarts krijgt een paar keer per jaar vragen over dit fenomeen: wat is de rol van de ouders; wat is de beste interventie?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations