Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 9, pp 630–630 | Cite as

Hernia: opereren of niet en wanneer?

Journaal

Samenvatting

Waar elf jaar geleden een patiënt met ernstige herniaklachten nog bedrust mocht houden 1 en tegenwoordig in Nederland (en de US) relatief nog altijd vaak geopereerd wordt voor deze aandoening, is er nu een goed Nederlands onderzoek gepubliceerd waarin wordt bewezen dat niet-opereren vergeleken met wel opereren na een jaar exact hetzelfde resultaat biedt wat betreft pijn en ongemak.2 Wel ging na operatie de (been)pijn eerder over en achtten de patiënten zich sneller hersteld.

behandeling hernia journaalbericht operatie 

Literatuur

  1. IJM Smeele et al. NHG-Standaard Lumbosacraal Radiculair Syndroom. Huisarts Wet 1996;39(2):78-89.Google Scholar
  2. WC Peul et al. Surgery versus Prolonged Conservative Treatment for Sciatica. N Eng J Med 2007;356(22):2245-56.CrossRefGoogle Scholar
  3. RA Deyo. Back Surgery-Who Needs It? N Eng J Med 2007;356(22):2239-43.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations