Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 8, pp 612–613 | Cite as

Dok met bloemen

Column
In de praktijk
  • 7 Downloads

Samenvatting

Ik heb een verstandige huisarts. Hij en ik hebben een goede band opgebouwd, die er vooral op is gebaseerd dat we niet tegen elkaar zeuren. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want ook al zeur ik nooit, dok vergeet deze ongeschreven regel wel eens. Dan zeurt hij toch heel even. Over stoppen met roken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations