Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 8, pp 593–597 | Cite as

Opsporen van COPD in de huisartsenpraktijk: wie is er eigenlijk ziek?

 • Tjard Schermer
 • Philip Quanjer
Beschouwing

Samenvatting

Schermer T, Quanjer Ph. Opsporen van COPD in de huisartsenpraktijk: wie is er eigenlijk ziek? Huisarts Wet 2007;50(8):85-9.De huidige COPD-richtlijnen, waaronder de NHG-Standaard COPD en de Global Initiative on Obstructive Lung Disease (GOLD), adviseren om luchtwegobstructie vast te stellen aan de hand van een ‘vaste’ afkapwaarde van 0,70 voor het quotiënt van de éénsecondewaarde en de geforceerde vitale longcapaciteit (FEV1/FVC). Steeds meer onderzoek laat echter zien dat deze benadering een aanzienlijk percentage foutpositieve uitslagen tot gevolg heeft, vooral in de categorie lichte tot matig ernstige obstructie. Daarnaast adviseren de richtlijnen om het FEV1, uitgedrukt als percentage van de voorspelde waarde, te gebruiken als maat voor de ernst van de obstructie. Ook deze werkwijze leidt tot vertekening: kleine mensen en ouderen, en vooral ouderen die klein zijn, lijken een abnormaal laag FEV1 te hebben terwijl zij feitelijk géén respiratoire afwijking hebben. Er is dus behoefte aan betere regels om de aanwezigheid en de ernst van luchtwegobstructie vast te stellen. Dit geldt in het bijzonder voor de huisarts, die vooral te maken heeft met de vroege stadia van COPD. Een eerste stap naar een betere classificatie van luchtwegobstructies zou zijn om, in plaats van een vaste waarde, de ‘ondergrens van normaal’ (LLN) voor het quotiënt FEV1/FVC als criterium te gebruiken.

Literatuur

 1. Geijer RM, Sachs AP, Hoes AW, Salome PL, Lammers JW, Verheij TJ. Prevalence of undetected persistent airflow obstruction in male smokers 40-65 years old. Fam Pract 2005;22:485-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Scanlon PD, Connett JE, Waller LA, Altose MD, Bailey WC, Buist AS. Smoking cessation and lung function in mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease. The Lung Health Study. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:381-90.PubMedGoogle Scholar
 3. Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA, Manfreda J, Kanner RE, Connett JE. The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: A randomized clinical trial. Ann Intern Med 2005;142:233-9.PubMedGoogle Scholar
 4. Decramer M, Gosselink R, Rutten-van Molken M, Buffels J, Van Schayck O, Gevenois PA, et al. Assessment of progression of COPD: Report of a workshop held in Leuven, 11-12 March 2004. Thorax 2005;60:335-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. UK National Screening Committee. Criteria for appraising the viability, effectiveness and appropriateness of a screening programme. http://www.nsc.nhs.uk, geraadpleegd op 2 april 2007.
 6. Enright P. Does screening for COPD by primary care physicians have the potential to cause more harm than good? Chest 2006;129:833-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, Paoletti P, Gibson J, Howard P, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1995;8:1398-420.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. The COPD Guidelines Group of the Standards of Care Committee of the BTS. BTS Guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1997;52 Suppl 5:S1-S28.Google Scholar
 9. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Chronic obstructive pulmonary disease: National clinical guideline for management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. Thorax 2004;59 Suppl I:1-232.Google Scholar
 10. Celli BR, MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: A summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23:932-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). http://www.goldcopd.com, geraadpleegd op 2 april 2007.
 12. Hardie JA, Buist AS, Vollmer WM, Ellingsen I, Bakke PS, Morkve O. Risk of over-diagnosis of COPD in asymptomatic elderly never-smokers. Eur Respir J 2002;20:1117–22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, Pedersen OF, Peslin R, Yernault JC. Lung volumes and forced ventilatory flows. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. Official Statement of the European Respiratory Society. Eur Respir J Suppl 1993;16:5-40.PubMedGoogle Scholar
 14. Hankinson JL, Odencrantz JR, Fedan KB. Spirometric reference values from a sample of the general U.S. population. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:179-87.PubMedGoogle Scholar
 15. Lundback B, Lindberg A, Lindstrom M, Ronmark E, Jonsson AC, Jonsson E, et al. Not 15 but 50% of smokers develop COPD? Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Respir Med 2003;97:115-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Fletcher C, Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977;1:1645-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Celli BR, Halbert RJ, Isonaka S, Schau B. Population impact of different definitions of airway obstruction. Eur Respir J 2003;22:268-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. American Thoracic Society. Lung function testing: selection of reference values and interpretative strategies. Am Rev Respir Dis 1991;144:1202-18.Google Scholar
 19. Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, Crapo RO, Burgos F, Casaburi R, et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005;26:948-68.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Geijer RM, Sachs AP, Verheij TJ, Salome PL, Lammers JW, Hoes AW. Incidence and determinants of moderate COPD (GOLD II) in male smokers aged 40-65 years: 5-year follow up. Br J Gen Pract 2006;56:656-61.PubMedGoogle Scholar
 21. Johannessen A, Omenaas ER, Bakke PS, Gulsvik A. Implications of reversibility testing on prevalence and risk factors for chronic obstructive pulmonary disease: a community study. Thorax 2005;60:842-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations