Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 8, pp 561–561 | Cite as

Zoete pilletjes

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

Anders dan in de Verenigde Staten is het in de Europese Gemeenschap verboden om reclame voor geneesmiddelen te maken die rechtstreeks gericht is op de consument. In een eerder journaaltje zagen we al dat de reclame in de VS allerminst objectief is, zodat we ons gelukkig mogen prijzen met deze situatie.

Literatuur

  1. Brown H. Sweetening the pill. Can big pharma be trusted to provide independent health information to patients? BMJ 2007;334: 664-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations