Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 7, pp 475–475 | Cite as

Met dieren meer mens

Journaal
  • 50 Downloads

Samenvatting

Wat hebben ggz-cliënten aan een huisdier? De Cliëntenraad van de Amsterdamse ggz-instelling AMC de Meren gaf opdracht voor een onderzoek naar de betekenis van huisdieren voor mensen die kampen met psychische problemen. Het tijdschrift Deviant organiseerde daarop een schrijfwedstrijd waarop 116 mensen reageerden. Of huisdieren helpen? Zevenennegentig procent van de inzenders vindt van wel; volgens één inzender hebben zijn honden zelfs beter geholpen dan alle therapieën bij elkaar. De liefde en het gevoel van verantwoordelijkheid voor het dier doet depressieve patiënten zelfs van lang geplande suïcidepogingen afzien. Zo ging een diep depressieve vrouw die al bij de spoorwegovergang stond toch maar weer naar huis omdat zij haar katten moest voeren.

depressie gezondheidszorg (geestelijke) huisdieren journaalbericht 

Literatuur

  1. Mark Janssen. Helpen huisdieren in de psychiatrie? MGv 2007;62:276-89.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations