Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 6, pp 448–449 | Cite as

Aanhoudend hoesten bij schoolgaande kinderen: kinkhoest?

POEM
  • 20 Downloads

Samenvatting

Uit dit onderzoek blijkt dat kinkhoest een hoge plaats in de differentiële diagnose van acuut hoesten verdient, ook al is het kind gevaccineerd. In de NHG-Standaard Acuut hoesten wordt geadviseerd alleen aanvullend onderzoek te doen naar kinkhoest bij een kleine specifieke groep. Dit onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel van de schoolgaande kinderen

diagnose hoesten kinderen kinkhoest poem 

Literatuur

  1. Harnden A, Cameron Grant C, Harrison T, et al. Whooping cough in school age children with persistent cough. Prospective cohort study in primary care. BMJ 2006;333:174-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations