Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 6, pp 401–402 | Cite as

Minder medicatie voor chronische aandoeningen tijdens de zwangerschap

  • Anita Volkers
  • Mustafa Yücesan
  • Lea Jabaaij
Huisartsenzorg in cijfers
  • 16 Downloads

semenvatting

Geneesmiddelen kunnen schadelijke invloeden hebben op het ongeboren kind. Dit pleit voor een terughoudend voorschrijfbeleid tijdens de zwangerschap. Daar staat tegenover dat het staken van medicatie ook schadelijk kan zijn voor de aanstaande moeder en haar kind, vooral als het gaat om chronische aandoeningen.

chronische ziekten geneesmiddelengebruik huisartsenzorg in cijfers zwangerschap 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Anita Volkers
    • 1
  • Mustafa Yücesan
  • Lea Jabaaij
  1. 1.

Personalised recommendations