Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 6, pp 394–394 | Cite as

Gezondheidspolitie

Journaal
  • 7 Downloads

Samenvatting

Zwangeren zijn een gewild doelwit van de gezondheidspolitie. Om niet geheel opgehelderde redenen staat het een ieder vrij er ongezonde leefgewoonten op na te houden, maar voor de ongeborene dienen zelfs hypothetische risico’s te worden geminimaliseerd. Nu dreigt de koffieconsumptie eraan te moeten geloven.

journaalbericht koffie leefstijl zwangerschap 

Literatuur

  1. Bech BD, Obel C, Henriksen TB, Olsen J. Effect of reducing caffeine intake on birth weight and length of gestation: randomised controlled trial. BMJ 2007;334:409.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations