Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 6, pp 390–390 | Cite as

Grieppandemie

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Bij dit nummer van H&W is een exemplaar ingesloten van de publieksfolder over grieppandemie. Deze brochure is ontwikkeld door het RIVM en VWS, in samenwerking met het NHG, met name de Redactie Voorlichting. De tekst van de brochure sluit aan op de recent verschenen NHG-Standaard Influenzapandemie

journaalbericht influenza nascholing voorlichting 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations