Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 5, pp 382–385 | Cite as

De teloorgang van een goed initiatief?

Implementatie van de LTA Astma bij kinderen: Huisarts en samenwerking
In de praktijk
  • 8 Downloads

Abstract

In Zuidoost-Brabant maakten kinderartsen en huisartsen afspraken over een gestructureerde manier van samenwerking rond astma bij kinderen. Gedeelde zorg en gebruik van het zogeheten ‘pufboekje’ waren belangrijke onderdelen. Het draagvlak onder de afspraken was groot en de patiënten waren tevreden. Door het verdwijnen van de infrastructuur van de DHV’en is het project nooit afgerond. Toch zijn de bevindingen van de nulmeting nog steeds relevant.

Literatuur

  1. Van de Loo M, Van Gent R, Tjon A Ten WE, Van Bentum S, Verstappen WHJM. Astma bij kinderen: de landelijke afspraak in de praktijk. Medisch Contact 2002;57(42):1515-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations