Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 5, pp 372–372 | Cite as

Seksuele gezondheid in Nederland

Floor Bakker, Ine Vanwesenbeeck. Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Delft: Eburon, 2007. ISBN 90-5972-136-5. 268 pagina’s, € 29,50.
Boeken
  • 30 Downloads

Samenvatting

In dit boek worden de resultaten weergegeven van een epidemiologisch onderzoek in een voor de Nederlandse volwassen bevolking representatieve steekproef. De betekenis van het begrip seksuele gezondheid wordt uitgelegd: niet alleen de afwezigheid van ziekten in relatie tot seksualiteit, maar het geeft het totaal seksueel welbevinden aan.

boekbespreking gezondheid incidentie seksueel probleem SOA 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations