Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 5, pp 363–364 | Cite as

Pneumokokkenvaccinatie bij patiënten met COPD

Granger R, Walters J, Poole PJ, Lasserson TJ, Mangtani P, Cates CJ, et al. Injectable vaccines for preventing pneumococcal infection in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. DOI: 10.1002/14651858.CD001390.pub2.
Cochrane-reviews
  • 8 Downloads

Samenvatting

Achtergrond Richtlijnen zoals de NHG-Standaard COPD: behandeling en de CBO-richtlijn Ketenzorg COPD1 adviseren geen standaardvaccinatie voor pneumokokken bij patiënten met COPD omdat in geïndustrialiseerde landen deze vaccinatie niet effectief is om (pneumokokken)pneumonieën of sterfte daaraan te voorkomen. In 2006 verscheen bovengenoemde review met een iets andere insteek: hier zijn met name de acute exacerbaties de primaire uitkomstmaat.

cochrane-review COPD exacerbatie patiënten pneumokokkenvaccinatie 

Literatuur

  1. CBO. Richtlijn ketenzorg COPD. Stichting Ketenkwaliteit COPD, Alphen a/d Rijn: Van Zuiden, 2005.Google Scholar
  2. Damoiseaux R. Vaccinatie is geen panacee. Huisarts Wet 2004;47:490.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations