Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 5, pp 310–310 | Cite as

Ziekte meten in de Engelse huisartsenpraktijk: meten met verschillende maten?

Journaal

Samenvatting

Engelse onderzoekers vergeleken vier databases, drie bestanden afkomstig van verschillende onderzoeksnetwerken van geautomatiseerde huisartsen met landelijke dekking en een regionaal netwerk van negen praktijken in North Staffordshire. De registraties verschilden enigszins in wijze van coderen, registratieperiode en leeftijdsopbouw.

bewegingsapparaat journaalbericht prevalentie registratienetwerk ziekte 

Literatuur

  1. Jordan K, et al. Measuring disease prevalence: a comparison of musculoskeletal disease using four general practice consultation databases. Br J Gen Pract 2007;57:7-14.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations