Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 294–295 | Cite as

Geen nachtelijk pretje!

Een grieppandemie: Praktijkgeval
In de praktijk
  • 2 Downloads

Abstract

Er zal pas een vogelgrieppandemie komen als een hoog pathogeen virus mensen kan infecteren, vrijwel niemand afweer heeft tegen het virus en een efficiënte overdracht van mens op mens plaatsvindt. Het besmettingspatroon verloopt in door de WHO ingedeelde fasen. De huisarts komt in beeld vanaf fase 3, als een nieuwe virusvariant een beperkte mens-op-mensbesmetting geeft. Dit komt weinig voor, maar In de praktijk geeft een voorbeeld waarmee de huisarts rekening moet houden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations