Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 286–286 | Cite as

Levensverhalen

Bohlmeijer E, Mies L, Westerhof G. De betekenis van levensverhalen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. 460 pagina’s, €39,50. ISBN 9789031348749.
Boeken
  • 241 Downloads

Samenvatting

In zijn boek Photocopies beschrijft John Berger in 2½ pagina een oude bedelares, ‘an old woman with a pram’, die de duiven voert op Oxford Circus. Bepaalde gebaren van de vrouw doen hem aan mijn moeder denken. Dit kleine autobiografische moment leert ons veel over hoe John Berger kijkt, hoe hij schrijft, hoe hij zijn emoties neerzet voor zichzelf en de lezers. Het leert ons iets over de jeugd van John, zijn relatie met zijn moeder. En het leert ons zelfs iets over zijn moeder die net als Maeterlinck geloofde dat vogels boodschappen overbrengen van overleden personen.

boekbespreking kwalitatief onderzoek literatuur gezondheidszorg (geestelijke) 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations