Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 279–280 | Cite as

Interventies bij jongeren om te stoppen met roken

Grimshaw GM, Stanton A. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. DOI: 10.1002/14651858.CD003289.pub4.
Cochrane-reviews
  • 77 Downloads

Samenvatting

Achtergrond De meeste antirokenprogramma’s richten zich op maatregelen om roken te voorkomen bij jongeren terwijl een minderheid gericht is op het behandelen van jongeren die willen stoppen.

cochrane-review gedragsverandering jongeren roken 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations