Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 224–224 | Cite as

Arts-patiëntcommunicatie op de poli

Journaal
  • 15 Downloads

Samenvatting

Patiëntgerichte communicatie is meer dan je richten tot de patiënt. Zo luidt de eerste stelling van Linda Zandbelt, die in december 2006 promoveerde op Patient-centred communication in the medical specialist consultation aan de UvA.

communicatie huisarts-patiënt journaalbericht specialist ziektegedrag 

Literatuur

  1. Zandbelt L. Patient-centred communication in the medical specialist consultation [proefschrift]. Universiteit van Amsterdam, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations