Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 3, pp 216–217 | Cite as

Onderwijs in de huisartsenpraktijk

De huisarts als opleider (10): Onderwijs in de huisartsenpraktijk
In de praktijk
  • 10 Downloads

Samenvatting

Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en huisartsen-in-opleiding (aios) leren van uw expertise en uw deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations