Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 3, pp 204–204 | Cite as

Ruzie

Column
In de praktijk

Samenvatting

‘Ruzie maken moet je leren.’ Zoiets kopte de NRC vlak voor Kerstmis als alternatieve blijde boodschap. Via ruzie maken mensen hun standpunten weer eens helder. En helderheid lucht altijd op. Blijkbaar had Joop de Wit, de maker van het blaadje van de tennisvereniging in ons dorp, dat artikel niet gelezen. Hij kwam daags na Kerst nu eens niet klagen over verkeerd gevallen foie gras, een kater van de Pouilly Fumé of gewoon te veel kip met appelmoes. Joop brieste al voordat hij zat: ‘Moet je nu eens horen, wat er op de jaarvergadering gebeurde!’ Geen idee natuurlijk, want ik tennis niet en doe op advies van Midas Dekkers zelfs helemaal niet aan sport.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations