Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 3, pp 179–179 | Cite as

M34 NHG-Standaard Acute diarree

Tweede herziening
NHG-standaard
  • 33 Downloads

Samenvatting

Zie voor de tekst van de Standaard de NHG-site.

diarree NHG-Standaard 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations