Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 3, pp 143–143 | Cite as

Een nieuwe volksziekte of een gat in de markt?

Journaal

Samenvatting

Sommige aberraties worden pas tot ziekte als er een therapie voor is. Dankzij de inspanningen van het in de buurt van Venlo gevestigde Instituut voor Pathologische Onychophagie en Onychotillomanie (IPO) lijden nu ineens 2 miljoen Nederlanders aan een milde vorm van automutilatie: nagelbijten. Gelukkig voor de lijders heeft het IPO een behandeling ontwikkeld die een uitweg biedt uit deze nare gewoonte.

journaalbericht nagel (aandoening) therapie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations