Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 2, pp 121–121 | Cite as

Invloed van gedrag op ziekte en behandeling

Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM. Psychologie en geneeskunde. Behavioural Medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006. 454 pagina’s, € 59,50. ISBN 90-313-4725-6.
Boeken

Samenvatting

Iedere huisarts weet dat gedrag een zeer grote invloed heeft op het ontstaan van ziekte en ook dat het succes van behandeling vaak afhangt van het gedrag zoals bij diabetes mellitus. Over dit onderwerp hebben Kaptein et al. een nieuwe druk uitgebracht van hun boek over psychologie en geneeskunde, met ondertitel Behavioural Medicine. Het domein van de behavioural medicine omvat onderzoek en behandeling van lichamelijke klachten en ziekten met theorieën en methoden die goed inpasbaar zijn in een biopsychosociaal model.

boekbespreking gedragsverandering psychologie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations