Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 2, pp 78–79 | Cite as

Opereren of niet bij het lumbosacraal radiculair syndroom?

Journaal
  • 23 Downloads

Samenvatting

Operatie en conservatieve behandeling zijn beide goede behandelopties voor patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom die ten minste zes weken klachten hebben. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde SPORT (Spine Patient Outcomes Research Trial) onderzoek.

chirurgie hernia nuclei pulposi journaalbericht lagerugpijn 

Literatuur

  1. Weinstein JN, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation. The spine patient outcomes research trial (SPORT), A randomized trial. JAMA 2006;296:2441-50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Weinstein JN, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation. The spine patient outcomes research trial (SPORT), Observational cohort. JAMA 2006;296:2451-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations