Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 1, pp 65–68 | Cite as

Een bezoek aan de workshops

NHG-Jubileumcongres Tussen Toen en Toekomst: NHG-jubileum
In de praktijk/NHG-nieuws
  • 16 Downloads

Abstract

Tijdens het Jubileumcongres werd het thema Continuïteit vanuit alle mogelijke invalshoeken belicht. De twee semi-plenaire workshops gingen in op de wetenschappelijke aspecten en op het persoonlijk continuïteitsprofiel. Daarnaast konden de congresdeelnemers zelf kiezen uit een keur van workshops over persoonlijke, team- en organisatorische continuïteit. Wij bezochten een aantal workshop en vatten deze voor u samen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations