Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 13, pp 973–973 | Cite as

Richtlijnen palliatieve zorg

Hesselmann GM, De Graeff A, Verhagen EH, Krol RJA, Vollaard EJ, Kuyper MB, redactie. Palliatieve Zorg: richtlijnen voor de praktijk. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), 2006. 768 pagina’s, € 29,95. ISBN 90-72175-37-9 Gootjes JRG, Nolet M, redactie. Zakboekje Palliatieve zorg. Utrecht: VIKC, 2006. 160 pagina’s, € 5. ISBN 90-72175-36-0
Boeken

Samenvatting

De vereniging van integrale kankercentra (VIKC) heeft in samenwerking met het IKO en na een landelijke commentaarronde langs alle IKC’s een boek met richtlijnen voor de palliatieve zorg uitgegeven, die algemeen geaccepteerd zijn. Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk draagt onmiskenbaar de sporen van een eerdere uitgave van het IKMN, namelijk Oncologieboek deel II: richtlijnen palliatieve zorg uit 2002. Het aantal richtlijnen is nu uitgebreid met 11 stuks, waaronder 3 richtlijnen over psychosociale problematiek (mantelzorg, existentiële crisis en rouw). Ook de al bestaande hoofdstukken zijn aangepast. De hoofdstukken hebben een consequente indeling in: inleiding, epidemiologie, pathofysiologie, etiologie, diagnostiek, beleid en eindigen met een stappenplan en een verantwoording van de wetenschappelijke onderbouwing van de gegeven adviezen. Ook is aan iedere richtlijn een literatuurlijst toegevoegd.

boekbespreking palliatieve zorg richtlijnen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations