Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 13, pp 966–967 | Cite as

Glucosamine bij artrose: laat je geen poot uitdraaien

Ingezonden
  • 21 Downloads

Samenvatting

Glucosamine voor soepele gewrichten en betere schokdemping is een van de slogans om patiënten met artrose aan dit middel te krijgen. Tot mijn ergernis dreigen ook huisartsen op het verkeerde been te worden gezet in een journaalstukje (Huisarts Wet 2006;49:292), waarin Norg schrijft dat glucosamine zou kunnen helpen bij mensen met matige tot ernstige artrose. Norg baseert zich op een onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine waarin de auteurs concluderen dat glucosamine niet effectiever is dan placebo.1 Subgroepanalyse bij patiënten met matige tot ernstige artrose (placebogroep n = 70; glucosaminegroep n = 72) laat echter wel een verschil zien (p = 0,002). Heel terecht geeft Norg aan dat er meerdere onderzoeken moeten volgen, waarna een meta-analyse het antwoord kan geven. Dit is echter allang gebeurd.

artrose geneesmiddelen ingezonden journaalbericht voeding 

Literatuur

  1. Clegg DO, et al. Glucosamine, chondroitine sulphate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Eng J Med 2006;354:795-808.CrossRefGoogle Scholar
  2. Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP, Shea B, Houpt J, Robinson V, et al. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. DOI:10.1002/14651858.CD002946.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations