Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 13, pp 957–959 | Cite as

Deeltijdwerken heeft effect op de beschikbaarheid

  • Lud van der Velden
  • Lea Jabaaij
  • Lammert Hingstman
50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit
  • 21 Downloads

Samenvatting

Parttime werken is gemeengoed geworden. Ook in de huisartsgeneeskunde. Het gevolg kan zijn dat een patiënt er niet altijd op kan rekenen, dat hij of zij de eigen huisarts treft. Dit speelt vooral in groepspraktijken.

50 jaar continuïteit 50 jaar NHG continuïteit deeltijdwerken praktijkvoering 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Lud van der Velden
    • 1
  • Lea Jabaaij
  • Lammert Hingstman
  1. 1.

Personalised recommendations